Czym różni się praca na umowę zlecenia a umowę o dzieło?

Czym różni się praca na umowę zlecenia a umowę o dzieło?


Umowa zlecenia i o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Istnieją między nimi różnice. Jaka forma zatrudnienia więc jest dla nas lepsza?

Nie ma odpowiedzi jednoznacznej, bo to zależy na czym nam zależy – tj. ubezpieczeniu czy zaliczeniu okresu tej pracy do stażu pracy i przyszłego świadczenia.

Przeglądając oferty pracy Białystok http://biurorachunkowe-vat.pl/Praca-zdalna-–-zalety-i-wady często mamy do czynienia z obiema formami umowy, choć przy umowie o dzieło stawia się na konkretny rezultat (efekt pracy). Dzieło musi być określone (np. napisanie książki, artykułu) Przy podpisaniu takiej umowy wykonawca zobowiązuje się dane dzieło wykonać a zamawiający za nie zapłacić.

Umowa zlecenia to umowa starannego działania, gdzie znaczenie ma nie do końca efekt końcowy ale sam proces dochodzenia do takiego efektu. W tym przypadku zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz zleceniodawcy określone czynności (np. prowadzenie autobusu czy inna usługę). Mowa precyzuje do tego sposób wykonania danych czynności, termin i formę płatności.