Bardzo często badanie jakościowe projekcyjne są wykorzystywane w „brand bulding-u” czyli kreowaniu marki, gdzie mają one kluczowe zastosowanie w ocenie wizerunku marki

Bardzo często badanie jakościowe projekcyjne są wykorzystywane w „brand bulding-u” czyli kreowaniu marki, gdzie mają one kluczowe zastosowanie w ocenie wizerunku marki

Otrzymane wyniki mogą stanowić podłoże do badania nad wpływem komunikacji seksualnej a satysfakcję seksualną oraz częstotliwość orgazmów u osób homoseksualnych. Pozwalają przeanalizować problem lub pomagają w stworzeniu koncepcji bądź hipotez dla potencjalnego badania jakościowego. Badania tego rodzaju stanowią sposób zdobywania wiedzy o podstawowych przyczynach i motywacjach, oraz ujawniania aktualnych sądów lub opinii jednostek. Bardzo często badanie jakościowe projekcyjne są wykorzystywane w „brand bulding-u” czyli kreowaniu marki, gdzie mają one kluczowe zastosowanie w ocenie wizerunku marki. Badania projekcyjne nie są tanie, chociażby przez fakt potrzeby wykfalifikowanej kadry i monotonnej analizy. Model badawczy: Badanie jakościowe (badani byli poddani 6 etapowemu wywiadowi IPA na przestrzeni 6 tygodni) zakrawające o studium przypadku/przypadków. W takiej sytuacji przydają się badania jakościowe. Badanie jakościowe ma charakter przede wszystkim poznawczy: opisuje się je jako „systemowe, subiektywne podejście stosowane w celu opisania doświadczeń życiowych i nadania im znaczenia”. Ograniczeniem badania jest także metoda korelacyjna, wykrywająca współwystępowanie zjawisk, ale nie ich wzajemny wpływ. Poniższa lista przedstawia kilka sytuacji, w których badania jakościowe mogą okazać się ważne. Badanie jakościowe jest ważne, ponieważ dostarcza dokładniejszej i uzasadnionej wiedzy o sposobach lub motywacjach populacji do stosowania nowej terapii lub odczuć z nią związanych. Podsumowując badania projekcyjne mają wiele zalet, lecz niestety służą one badaniu szczegółowych i wąskich aspektów ludzkich zachowań. Badania stosowane w procesie rozwoju leków lub w innych dziedzinach (takich jak antropologia, socjologia, astronomia, chemia) dzielą się na „jakościowe” i „ilościowe”. Celem badania było sprawdzenie relacji pomiędzy satysfakcją z posiadanych finansów a odczuwanym zadowoleniem w związkach heteroseksualnych. Same wyniki pokazują wartość i wagę konstruktów społecznych idei, rozmów wewnętrznych jak i badania wpływu relacji klient – terapeuta. Badania jakościowe różnią się od ilościowych nie tylko tym, że służą zbieraniu danych odzwierciedlających myśli i uczucia, ale także cechami charakterystycznymi. Badania jakościowe mogą dostarczyć więcej informacji o reakcjach pacjentów na negatywne zdarzenia (takie jak przyjęcie do szpitala) lub na nowy schemat leczenia. Aby porównać różnice i podobieństwa pomiędzy parami heteroseksualnymi a parami o tej samej płci, należałoby przeprowadzić badania właśnie na parach o tej samej płci. Co ważne, sami autorzy badania zwrócili uwagę na fakt tego, że istnieją dowody na to, iż pary heteroseksualne utrzymują bardziej tradycyjny podział finansów w porównaniu do par o tej samej płci. Wiedza pochodząca z analizy znaczenia czy odpowiedzi na pytania „dlaczego” i „jak” nie pochodzi z obserwacji zachowania, ale ze słów i działań uczestników badania lub odczuć badacza. W całości badania wzięło udział 100 heteroseksualnych, pełnoletnich par (200 osób) w wieku 19-65 lat, które były ze sobą co najmniej od 6 tygodni.